sv. 24a | Poznámka redaktorova [1898]

  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 7, 20. 4. 1898, s. 607–608. Připojeno k článku Emanuela Rádla Ze soudní síně, s. 607–608 (podepsanému E. R.).