sv. 24a | Bar Kochba. Báseň Jaroslava Vrchlického [1898]

  • Čas, 12, 1898, č. 1, 1. 1., s. 3–4; č. 2, 8. 1., s. 21–23. Rubrika: Umění, věda a školství. Nepodepsáno.