sv. 24a | [ÚVAHY A KRITIKY] [1898]

texty: Dr. C. Horáček, Počátky českého hnutí dělnického, Dr. C. Horáček, Nauka o mezdním fondu | Učenie dvanástích apoštolov | G. Pellissier, Études de littérature contemporaine | P. Miljukov, Očerki po istorii russkoj kultury | Gr. Džanšiev, Epocha velikich reform | Ch. Loiseau, Le Balkan slave et la crise autrichienne
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 2, 20. 11. 1898, s. 157. Rubrika Úvahy a kritiky. Podepsáno F.