sv. 24a | Palackého idea národa českého [1898]

  • Naše doba, 5, 1897–1898, č. 9, 20. 6. 1898, s. 769–795. – Knižně: Palackého idea národa českého. Praha, Grosman a Svoboda 1912. 48 stran; 2. vyd.: Praha, Čin 1926 (ed. V. K. Škrach); 3. vyd.: tamtéž 1946; 4. vyd.: tamtéž 1947; 5. vyd.: tamtéž 1948. – Německy: Palacký’s Idee des Böhmischen Volkes. Praha-Vinohrady, Aug. Žalud 1898 (na obálce vročení 1899). 74 stran. Podepsáno Dr. T. G. Masaryk, o. ö. Prof. an der böhmischen Universität in Prag („Herausgegeben im Auftrage des Komité mladé generace pro oslavy Palackého“). – Tiskneme podle původního časopiseckého znění s přihlédnutím k 2. knižnímu vydání.