Texty TGM


Polenský proces. (K psychologii rituální pověry) [1900]
  • Das Polnaer Verbrechen. (Zur Psychologie des Ritualaberglaubens). Prag. Berliner Tagblatt (Berlin), 29, 1900, č. 613, 3. 12., příl. Der Zeitgeist, č. 49, s. 1–2. Podepsáno Professor T. G. Masaryk. – Publikujeme české znění, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).

Aug. Smetana [1900]
  • Čas, 14, 1900, č. 70, 13. 6., s. 6–7. Rubrika: Drobné zprávy. Nepodepsáno.

Náš první sjezd [1900]
  • Čas, 14, 1899–1900, č. 41, 2. 4. 1900, s. 1.

Prof. Dr. T. G. Masaryk na Kladně [1900]
  • Čas, 14, 1900, č. 81, 10. 7., s. 1–2. Nepodepsáno.

České strany a jejich tisk [1900]
  • Die czechischen Parteien und ihre Presse. Die Zeit (Wien), sv. 22, 1900, č. 283, 3. 3., s. 129–131. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Přeložila Veronika Dudková.

[ZPRÁVY] [1900]
  • Naše doba, 7, 1899–1900, č. 4, 20. 1. 1900, s. 318. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.

Rámcový program České strany lidové (realistické) [1900]
  • Rámcový program České strany lidové (realistické), Praha: nákl. výkonného výbo­ru České strany lidové, 1900.

Vážený pane řediteli [1900]
  • Stimale Domnule Director [...]. Noua Revistă Română pentru Politică, Literatură, Ştiin ă şi Artă (Bucuresti), 2, 1900, č. 19, 1. 10. 1900, s. 249–250. Anketa: Chestiunea israelită. Opinia publică europeană şi chestiunea israelită in România. Podepsáno T. G. Masaryk, profesor la universitatea ceh~a din Praga. – Publikujeme české znění odpovědi v anketě: Židovská otázka. Evropské veřejné mínění a židovská otázka v Rumunsku, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (odd. 29, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).

Profesor T. G. Masaryk o otázce polské [1900]
  • Keinem wahren Menschen und Kulturfreunde [...] / Nikomu z prawdziwych przyjaciół ludzkości i kultury [...]. In: Ankieta międzynarodowa o sprawie polskiej / Enquête internationale su la question polonaise / Internationale Enquête über die polnische Frage. Krytyka (Kraków), 2, 1900, č. 2, únor, s. 122–124. Podepsáno: T. Masaryk. Professor an der Universität zu Prag / T. Masaryk. Profesor Uniwersytetu w Pradze. [Paralelně německy a polsky.] – Přetištěno in: Ankieta w sprawie polskiej. Sprawa polska w opinii Europy. Ankieta międzynarodowa zebrana staraniem redakcyi Krytyki. Kraków, L. Zwoliński (Naklad i własność księgami L. Zwolińskiego i spol.) 1900, s. 66–68. – Česky: Prof. T. G. Masaryk o otázce polské. Čas, 14, 1900, č. 97, 17. 8., s. 2 (s doplněným úvodem a poznámkou pod čarou, pravděpodobně od Jana Herbena). – Odpověď v mezinárodní anketě o polské otázce tiskneme ve znění a s titulem Času.

Našim stoupencům! Přátelům našeho pnštího deníku! [1900]
  • Čas, 14, 1900, č. 34, 17. 3., s. 1. Podepsáno Z družstva tiskařského a vydavatelského Čas.