sv. 24b | Našim stoupencům! Přátelům našeho pnštího deníku! [1900]

  • Čas, 14, 1900, č. 34, 17. 3., s. 1. Podepsáno Z družstva tiskařského a vydavatelského Čas.