sv. 24b | Profesor T. G. Masaryk o otázce polské [1900]

  • Keinem wahren Menschen und Kulturfreunde [...] / Nikomu z prawdziwych przyjaciół ludzkości i kultury [...]. In: Ankieta międzynarodowa o sprawie polskiej / Enquête internationale su la question polonaise / Internationale Enquête über die polnische Frage. Krytyka (Kraków), 2, 1900, č. 2, únor, s. 122–124. Podepsáno: T. Masaryk. Professor an der Universität zu Prag / T. Masaryk. Profesor Uniwersytetu w Pradze. [Paralelně německy a polsky.] – Přetištěno in: Ankieta w sprawie polskiej. Sprawa polska w opinii Europy. Ankieta międzynarodowa zebrana staraniem redakcyi Krytyki. Kraków, L. Zwoliński (Naklad i własność księgami L. Zwolińskiego i spol.) 1900, s. 66–68. – Česky: Prof. T. G. Masaryk o otázce polské. Čas, 14, 1900, č. 97, 17. 8., s. 2 (s doplněným úvodem a poznámkou pod čarou, pravděpodobně od Jana Herbena). – Odpověď v mezinárodní anketě o polské otázce tiskneme ve znění a s titulem Času.