sv. 24b | Vážený pane řediteli [1900]

  • Stimale Domnule Director [...]. Noua Revistă Română pentru Politică, Literatură, Ştiin ă şi Artă (Bucuresti), 2, 1900, č. 19, 1. 10. 1900, s. 249–250. Anketa: Chestiunea israelită. Opinia publică europeană şi chestiunea israelită in România. Podepsáno T. G. Masaryk, profesor la universitatea ceh~a din Praga. – Publikujeme české znění odpovědi v anketě: Židovská otázka. Evropské veřejné mínění a židovská otázka v Rumunsku, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (odd. 29, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).