sv. 24b | Polenský proces. (K psychologii rituální pověry) [1900]

  • Das Polnaer Verbrechen. (Zur Psychologie des Ritualaberglaubens). Prag. Berliner Tagblatt (Berlin), 29, 1900, č. 613, 3. 12., příl. Der Zeitgeist, č. 49, s. 1–2. Podepsáno Professor T. G. Masaryk. – Publikujeme české znění, jehož strojopis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka (f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze).