Texty TGM


Úpadek mladočeské strany [1905]
  • Der Verfall der Jungtschechischen Partei, Der Weg, 1, 1905–1906, č. 1, 1. 10. 1905, s. 4–5. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk (Prag). Přeložila Michaela Otterová.

S. Tietze: Zákon rovnováhy v přírodě a ve státě [1905]
  • S. Tietze. Das Gleichgewichtsgesetz in Nátur und Staat, 1905. Wien u. Leipzig. Wilh. Brazmüller, 466 S., Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 8, 1905, č. 11, listopad 1905, s. 749–750. Podepsáno Masaryk. Přeložila Michaela Otterová.

K moravské otázce univerzitní [1905]
  • Čas [týdeník], 18, 1905, č. 27, 1.7. 1905, s. 420–421. Podepsáno T. G. Masaryk. Otištěno též v deníku Čas, 19, č. 175, 28. 6. 1905, s. 2–3. Podepsáno T. G. Masaryk.

Život církevní a náboženský roku 1904 [1905]
  • Naše doba, 12, 1904–1905, č. 4, 20. 1. 1905, s. 274–280, č. 5, 20. 2. 1905, s. 353–358, č. 6, 20. 3. 1905, s. 446–448, č. 7, 20. 4. 1905, s. 518–524. Podepsáno T. G. M.

Alb. Penzias: Metafyzika materialistického pojetí dějin. Kritická studie [1905]
  • Dr. Alb. Penzias. Die Metaphysik der materialistischen Geschichtsauffassung. Eine kritische Studie, Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 8, 1905, č. 10, říjen 1905, s. 665. Podepsáno Masaryk. Přeložila Michaela Otterová.

Zednáři a Čech [1905]
  • Čas, 19, 1905, č. 210, 2. 8. 1905, s. 5. Nepodepsáno.

Dnešní situace a úkoly strany i lidí pokrokových [1905]
  • Osvěta lidu, 10, 1905, č. 96, 11. 11., s. [1–2]. Nepodepsáno.

L. Kuhlenbeck, profesor v Lausanne. Právní věda ve vztazích k jiným vědám [1905]
  • L. Kuhlenbeck, Professor in Lausanne. Die Rechtswissenschaft in ihren Beziehung zu andern Wissenschaft. Jena, H. Costenoble, 1905, 41 S., Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 8, č. 12, prosinec 1905, s. 749–750. Podepsáno Masaryk. Přeložila Michaela Otterová.

Zprávy knižní a literární [1905]
  • Naše doba, 12, 1904–1905, č. 5, 20. 2. 1905, s. 397–400. Podepsáno Red.

Ruská revoluce [1905]
  • Die Revolution in Russland, Österreichische Rundschau, sv. 2, únor–duben 1905, sešit 14, 2. 2. 1905, s. 1–8. Podepsáno Prof. Dr. T. G. Masaryk (Prag). Přeložila Michaela Otterová.