Texty TGM


О ЗАПАДНЫХЪ ВЕРОИЕНОВЕДААНИАХЬ ПРОТОИЕРСЕМЬ А. М. ИВАНЦОВЫМЪ-ПЛАТОНОВЫМЪ М [1888]
  • Athenaeum, 6, 1888–1889, č. 3, s. 91, 15. prosince 1888. Rubrika: Teologie. Podepsáno M.

Česká akademie utrakvistická? [1888]
  • Čas, 2, 1887–1888, č.16, s. 249–251, 5. srpna 1888. Nepodepsáno.

Fr. X. Procházka, Kant o matematice [1888]
  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 10, s. 299–304, 15. července 1888. Rubrika: Filozofie. Podepsáno M.

Našemu studentstvu [1888]
  • Čas, 2, 1887–1888, č. 22, s. 340–343, 5. listopadu 1888. Nepodepsáno.

Alois Hlavinka, Bludy a lži v dějinách. Rozhledy po dějinách církevních a světských na obranu pravdy [1888]
  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 10, s. 299–304, 15. července 1888. Rubrika: Filozofie. Podepsáno M. Přetištěno: Čas, 2, 1887–1888, č. 17, s. 261–267, 20. srpna 1888 jako Masarykův text.

Roman Zawiliński: Slownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chelmlúskich i kociewskich ulozyl X. G. Poblocki [1888]
  • Athenaeum, 5, 1887–1988, č. 7, s. 200–201, 15. dubna 1888. Rubrika: Mluvnice. Podepsáno Roman Zawiliňski. Poznámka k textu na s. 200, podepsána Pozn. red.

П. H. ПОДЛИГАЙЛОВЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА РОССИИ И МЕРЫ КЪ ИХЪ ОСУЩЕСТВЛЕНИЬ [1888]
  • Athenaeum, 6, 1888–1889, č. 3, s. 88, 15. prosince 1888. Rubrika: Politika. Podepsáno Č. P.

H. СТРАХОВЪ, ОБЬ ОСНОВНЫХЪ понятияхь психолгии И ФИЗИОЛОГИИ [1888]
  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 5, s. 143, 15. února 1888. Rubrika: Psychologie. Podepsáno M.

Jitřní písně Svatopluka Čecha [1888]
  • Čas, 2, 1887–1888, č. 5, s. 70–74, 20. února 1888. Podepsáno M. V.

Dodatek ku předchozímu článku [1888]
  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 8.B, s. 240, 15. května 1888. Podepsáno Redaktor.