sv. 19 | Roman Zawiliński: Slownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chelmlúskich i kociewskich ulozyl X. G. Poblocki [1888]

Poznámky k textům jiných autorů
  • Athenaeum, 5, 1887–1988, č. 7, s. 200–201, 15. dubna 1888. Rubrika: Mluvnice. Podepsáno Roman Zawiliňski. Poznámka k textu na s. 200, podepsána Pozn. red.