sv. 19 | Česká akademie utrakvistická? [1888]

  • Čas, 2, 1887–1888, č.16, s. 249–251, 5. srpna 1888. Nepodepsáno.