sv. 19 | Dodatek ku předchozímu článku [1888]

  • Athenaeum, 5, 1887–1888, č. 8.B, s. 240, 15. května 1888. Podepsáno Redaktor.