sv. 19 | Našemu studentstvu [1888]

  • Čas, 2, 1887–1888, č. 22, s. 340–343, 5. listopadu 1888. Nepodepsáno.