Texty TGM


Odhalení o Rakousku [1916]
  • Revelations about Austria. By a Refugee Austrian M. P.2) The Truth told by Prof. T. G. Masaryk. Weekly Dispatch, October 29, 1916.

Východ a Západ [1916]
  • East and West. Need of a Clearer Allied Policy. By Professor Masaryk. Pall Mall Gazette, December 22, 1916.

Čechy a jejich aspirace [1916]
  • Přednáška prof. Masaryka. (Původní dopis z Londýna). Čechoslovák, 2, 1916, č. 35, s. 5, 13. (26.) 2. Podepsáno: Aleš Brož.

Moje odsouzení k trestu smrti [1916]
  • My Sentence to Death. Bohemia’s Struggle for Freedom. Sunday Times, December 17, 1916.

Pangermanismus a pásmo malých národů [1916]
  • Pangermanism and the Zone of Small Nations. The New Europe, 1, 1916, č. 9, s. 271–277, 14. 12. Podepsáno: Thomas G. Masaryk.

Poslání prof. Masaryka Čechům a Slovákům na Rusi [1916]
  • Poslání prof. Masaryka Čechům a Slovákům na Rusi. Čechoslovák, 2, 1916, č. 44, s. 1, 15. (28.) 4. Podepsáno: T. G. Masaryk.

Osud Rakouska s jeho novým císařem [1916]
  • The Destiny of Austria Under Its New Emperor. By Professor T. G. Masaryk, the Exiled Austrian M. P., Now a Refugee in England.Weekly Dispatch, November 26, 1916.

Československá jednota [1916]
  • Československá jednota. Československá samostatnost, 2, 1916, č. 5, s. 3, 10. 12. Podepsáno: T. G. Masaryk.

Německo bude bojovat až do krajnosti [1916]
  • Germany Will Fight to the Bitter End. By Professor T. G. Masaryk, the Exiled Austrian M. P. Weekly Dispatch, November 19, 1916.

Předmluva k publikaci Austrian Terrorism in Bohemia [1916]
  • Austrian Terrorism in Bohemia. With an Introduction by Professor T. G. Masaryk, Czech Member of the Austrian Parliament and President of the Czech National Committee for Foreign Affairs. Published by The Czech National Alliance in Great Britain, London 1916.