Texty TGM


[ÚVAHY A KRITIKY] [1899]
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 12, 20. 9. 1899, s. 932-933. Rubrika: Úvahy a kritiky

Ještě slovo o těch demonstracích [1899]
  • Studentský sborník, 5, 1899–1900, č. 3, listopad, s. 38–40. – Přetištěno: Čas, 13, 1899, č. 48, 25. 11., s. 754–755; s pozn.: „Redaktoři Studentského sborníku (o němž píšeme jinde) požádali prof. Masaryka, aby napsal jim to, co chtěl říci ve čtvrtek dne 16. listopadu svým posluchačům a co bohužel říci nemohl. Prof. Masaryk to napsal a my s jejich svolením předkládáme jeho slova i svým čtenářům.“ – Úryvek: O univerzitních demonstracích proti prof. Masarykovi. Právo lidu, 8, 1899, č. 327, 26. 11., s. [4–5] (s redakční poznámkou).

O požadavcích učitelských [1899]
  • Čas, 13, 1899, č. 16, 15. 4., s. 243–244. Nepodepsáno.

K vnitřní krizi marxismu [1899]
  • Zur Krise innerhalb des Marxismus. Die Zeit (Wien), sv. 19, 1899, č. 239 a 240, 29. 4. a 6. 5., s. 72–74, 86–87. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Přeložila Veronika Dudková.

O českém antisemitismu [22. 9. 1899]
  • Professor Masaryk über den czechischen Antisemitismus. Neue Freie Presse (Wien), 36, 1899, č. 12609, 29. 9., s. 2. Podepsáno Professor T. G. Masaryk. – Přetištěno in: Sigmund Münz: Erinnerungen an Thomas G. Masaryk. Masarykův almanach. Vydal Akademický spolek ve Vídni, 1925, s. 52–54. – Česky: Profesor Masaryk o aféře Dreyfusově a vraždě v Polné, N. Fr. Presse uveřejňuje následující stať profesora Masaryka. Právo lidu, 8, 1899, č. 273, 3. 10., Příloha, s. [3]. – Jaromír Doležal in: Masarykova cesta životem II. Brno, tiskem a nákladem Polygrafie 1921, s. 69–70 (bez nadpisu). – Uvádíme překlad z Doležalovy knihy (opis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka, f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze) s upraveným původním nadpisem.

Klerikálně-antisemitské demonstrace [1899]
  • Čas, 13, 1899, č. 47, 18. 11., s. 744.

Hus českému studentstvu. První akademická slavnost Husova v Praze, na Žofíně, 29. června 1899 [29. 6. 1899]
  • Hus českému studentstvu. První akademická slavnost Husova v Praze, na Žofíně, 29. června 1899. Praha, nákladem spolku Jeroným 1899. 16 stran; 2. vyd.: tamtéž 1919. – Tiskneme podle 1. vydání.

[ZPRÁVY] [1899]
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 11, 20. 8. 1899, s. 870–871. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.

[ZPRÁVY] [1899]
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 6, 20. 3. 1899, s. 479–480. Rubrika: Zprávy. Podepsáno M.

Kautský kontra Bernstein – Sjezd hannoverský [1899]
  • Kautsky contra Bernstein. Die Zeit (Wien), sv. 21, 1899, č. 263, 14. 10., s. 19–20. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Česky: Kautský kontra Bernstein. – Sjezd hannoverský. Naše doba, 7, 1899–1900, č. 2, 20. 11. 1899, s. 81–87. Podepsáno T. G. M.