sv. 24a | Ještě slovo o těch demonstracích [1899]

  • Studentský sborník, 5, 1899–1900, č. 3, listopad, s. 38–40. – Přetištěno: Čas, 13, 1899, č. 48, 25. 11., s. 754–755; s pozn.: „Redaktoři Studentského sborníku (o němž píšeme jinde) požádali prof. Masaryka, aby napsal jim to, co chtěl říci ve čtvrtek dne 16. listopadu svým posluchačům a co bohužel říci nemohl. Prof. Masaryk to napsal a my s jejich svolením předkládáme jeho slova i svým čtenářům.“ – Úryvek: O univerzitních demonstracích proti prof. Masarykovi. Právo lidu, 8, 1899, č. 327, 26. 11., s. [4–5] (s redakční poznámkou).