sv. 24a | O českém antisemitismu [22. 9. 1899]

  • Professor Masaryk über den czechischen Antisemitismus. Neue Freie Presse (Wien), 36, 1899, č. 12609, 29. 9., s. 2. Podepsáno Professor T. G. Masaryk. – Přetištěno in: Sigmund Münz: Erinnerungen an Thomas G. Masaryk. Masarykův almanach. Vydal Akademický spolek ve Vídni, 1925, s. 52–54. – Česky: Profesor Masaryk o aféře Dreyfusově a vraždě v Polné, N. Fr. Presse uveřejňuje následující stať profesora Masaryka. Právo lidu, 8, 1899, č. 273, 3. 10., Příloha, s. [3]. – Jaromír Doležal in: Masarykova cesta životem II. Brno, tiskem a nákladem Polygrafie 1921, s. 69–70 (bez nadpisu). – Uvádíme překlad z Doležalovy knihy (opis je uložen ve fondu TGM Archivu Ústavu T. G. Masaryka, f. 47, Masarykův ústav a Archiv AV ČR v Praze) s upraveným původním nadpisem.