sv. 24a | [ZPRÁVY] [1899]

texty: Zpráva o činnosti spolku Domovina za rok 1898–99
  • Naše doba, 6, 1898–1899, č. 11, 20. 8. 1899, s. 870–871. Rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.