sv. 24a | O požadavcích učitelských [1899]

  • Čas, 13, 1899, č. 16, 15. 4., s. 243–244. Nepodepsáno.