sv. 24a | Hus českému studentstvu. První akademická slavnost Husova v Praze, na Žofíně, 29. června 1899 [29. 6. 1899]

  • Hus českému studentstvu. První akademická slavnost Husova v Praze, na Žofíně, 29. června 1899. Praha, nákladem spolku Jeroným 1899. 16 stran; 2. vyd.: tamtéž 1919. – Tiskneme podle 1. vydání.