sv. 24a | Kautský kontra Bernstein – Sjezd hannoverský [1899]

  • Kautsky contra Bernstein. Die Zeit (Wien), sv. 21, 1899, č. 263, 14. 10., s. 19–20. Podepsáno Prof. Dr. Th. G. Masaryk. – Česky: Kautský kontra Bernstein. – Sjezd hannoverský. Naše doba, 7, 1899–1900, č. 2, 20. 11. 1899, s. 81–87. Podepsáno T. G. M.