Texty TGM


III. sjezd České strany pokrokové. Prof. Masaryk o všeobecném programu politickém [1912]
  • Čas, 26, 1912, č. 7, 7. 1., s. 5–7. Nepodepsáno.

Obecní hospodářství pražské a obecní volby [20. 10. 1912]
  • Čas, 26, 1912, č. 293, s. 5–6, 22. 10. Nepodepsáno.

Řeč o balkánské politice a rezoluce za reformu rak.-uh. diplomacie [16. 11. 1912]

Interpelace min. spravedlnosti ve věci konfiskace Ženského obzoru [20. 6. 1912]

Interpelace min. spravedlnosti ve věci konfiskace Bratrské jednoty [31. 5. 1912]

Interpelace min. předsedy ad. ve věci nařízení řed. státních drah v Olomouci [28. 12. 1912]

Interpelace vlády ve věci pronásledování českého školství v Dolních Rakousích [13. 3. 1912]

Politická situace a strany [1912]
  • Čas, 26, 1912, č. 7, s. 1–3, 7. 1. Nepodepsáno.

Interpelace min. financí ve věci dražby realit ženské věznice [26. 11. 1912]

Demokratismus v politice [19. 5. 1912]
  • MASARYK, T. G. Demokratismus v politice: Předneseno 19. května 1912 v české technice. Praha: Studentská revue, J. Skalák a spol., 1912, 18 s.
    MASARYK, T. G. Demokratismus v politice: Vydání k 10. výročí úmrtí T. G. Masaryka dne 14. září 1947
    Praha: Čin, 1947, 31 s. [2. vydání doplněno vysvětlením cizích slov, odborných termínů a překlady cizojazyčných citací]. Podtitul není shodný. Vydání z r. 1947 bylo jazykově upraveno.