sv. 29 | Řeč o balkánské politice a rezoluce za reformu rak.-uh. diplomacie [16. 11. 1912]

Masarykův projev v delegaci říšské rady