sv. 29 | Interpelace vlády ve věci pronásledování českého školství v Dolních Rakousích [13. 3. 1912]

Masarykův projev na říšské radě