Texty TGM


Masarykova soustrast k úmrtí dr. Karla Kramáře [1937]
  • Masarykova soustrast k úmrtí dr. Karla Kramáře. Lidové noviny, 45, 1937, č. 266, s. 4, 29. 5., a v dalších československých listech.

Vzácná blahopřání Vavro Šrobárovi [1937]
  • Vzácná blahopřání Vávro Šrobárovi. Lidové noviny, 45, 1937, č. 399, s. 5, 118. A ÚTGM-CD 37, opis telegramu, vypraveno 9. 8. z Lán, podepsán T. G. Masaryk.

K úmrtí prof. dr. Pekaře [1937]
  • K úmrtí prof. dr. Pekaře. Národní politika, 55, 1937, č. 26, 26. 1. Otištěno též: T. G. Masaryk se loučí s Pekařem. Lidové noviny, 45, 1937, č. 45, s. 3, 26. 1., a v dalších čes­koslovenských listech.