Texty TGM


Pozdrav prezidenta kongresu Mezinár. unie geodetické a geofyzikální [1927]
  • Pozdrav prezidenta republiky kongresu Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální. Národní osvobození, 4, 1927, č. 247, s. 3, 7. 9. – Podepsán T. G. Masaryk.

Po návštěvě jihoslovanské delegace [1927]
  • Po návštěvě jihoslovanské delegace. Přítomnost, 4, 1927, č. 8, s. 123–124, 3. 3. – Podepsáno Č. P.

Z nové cizí beletrie [1927]
  • Z nové cizí beletrie. Přítomnost, 4, 1927, č. 27, s. 426–428, 14. 7. – Podepsáno B. L.

Kampaň proti ministru Benešovi [1927]
  • Kampaň proti ministru Benešovi. Přítomnost, 4, 1927, č. 8, s. 124, 3. 3. – Podepsáno Č.

Prezidentovo blahopřání dr. Šrobárovi k 60. narozeninám [1927]
  • Prezidentovo blahopřání dr. Šrobárovi k 60. narozeninám. Národní osvobození, 4, 1927, 6. 221, s. 1, 11. 8. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Prezident republiky dr. Šrobárovi. Lidové noviny, 35, 1927, č. 403, s. 5, 11. 8.

Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství [1927]
  • Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství. Věstník sokolský, 29, 1927, č. 9, s. 130–138, 3. 3. Otištěno těž: Prezident Masaryk o dnešních problémech sokolstva. Národní osvobození, 4, 1927, č. 60, s. 1, 2. 3. (výtah z interview), a v dalších československých listech. Přetištěno: Prezident Masaryk o sokolování, Sokolu a sokolství. Masaiykúv sborník, 3, 1928–29, č. 1, s. 14–20, 20. 1. 1928.

Mezi Československem a Polskem [1927]
  • Mezi Československem a Polskem. Přítomnost, 4, 1927, č. 9, s. 133, 10. 3., autentický český překlad interview, který vyšel ve varšavském listu Epoka 8. 3. 1927. Tiskneme podle tohoto překladu. Přetištěno: Interview Epoky. Masarykův sborník, 2, 1926–27 č. 4, s. 350–352, 30. 9. 1927.

Projev prezidenta republiky [1927]
  • Projev prezidenta republiky. Lidové noviny, 35, 1927, č. 552, s. 1, 2. 11. Otištěno též: Projev prezidenta republiky při oslavě 28. října. Národní osvobození, 4, 1927, č. 300, s. 1, 30. 10., a v dalších československých listech. Přetištěno: Projev prezidenta T. G. Masaryka z 28. října 1927, Masarykův sborník, 3, 1928–29, č. 1, s. 85–87, 20. 1. 1928. Text úvodní věty napsal editor.

Interview [1927]
  • Interview. Demokratický střed, 4, 1927, č. 11, s. 1, 7. 1. Přetištěno: Rozhovor s redaktorem Národních listů J. Penížkem. Masarykův sborník, 2, 1926–27, č. 3, S. 278–280, 23. 5. 1927.

Poděkování diplomatickému sboru [1927]
  • Diplomatický sbor blahopřeje panu prezidentovi. Národní osvobození, 4, 1927, č. 127, s. 1, 29. 5. Otištěno též: Blahopřání diplomatického sboru, Lidové noviny, 35, 1927, č. 271, s. 2, 29. 5., a v dalších československých listech. Tiskneme s naším titulem.