Texty TGM


Gentlemanství v politice [1928]
  • Gentlemanství v politice. České slovo, 20, 1928, č. 274, 23. 11. – Podepsáno J. Hran. A ÚTGM – CD 28, strojopis článku, datováno 13. 11. 1928, nepodepsáno.

Z cizích literatur [1928]
  • Z cizích literatur. Přítomnost, 5, 1928, č. 17, s. 267–268, 3. 5. – Podepsáno B. L.

Z cizích literatur [1928]
  • Z cizích literatur, Přítomnost, 5, 1928, č. 14, s. 218–219. – Podepsáno B. L.

Série prezidentových projevů a interview při desátém výročí republiky [1928]
  • Sunday Times speciál Correspondent in Prague, 1928, s. 18. Otištěno též: Rozhovor prezidenta Masaryka se Sunday Times, Národní osvobození, 5, 1928, č. 322, s. 1–3, 20. 11., Masaryk o vývoji Československa a otázkách zahraničních. Lidové noviny, 36, 1928, č. 551, s. 1–3, 30. 10.

Poselství prezidenta Masaryka legionářům [1928]
  • Poselství prezidenta Masaryka legionářům. Národní osvobození. 5. 1928, č. 182, s. 1, 2. 7., a další československé listy. Přetištěno: Legionářům. Prezident Masaryk k desátému výročí republiky, Praha, Čin 1928, s. 70.

Z fašistické kuchyně [1928]
  • Z fašistické kuchyně. Národní osvobození, 5, 1928, č. 133, s. 4, 13. 5. – Nepodepsáno.

Z cizích literatur [1928]
  • Z cizích literatur. Přítomnost, 5, 1928, č. 23, s. 361–362, 14. 6. – Podepsáno B. L.

Národní socialisté [1928]
  • Národní socialisté. Lidové noviny, 36, 1928, č. 649, s. 2, 23. 12. – Podepsáno R.

Spor o carské Rusko a naše osvobození [1928]
  • Spor o carské Rusko a naše osvobození. Národní osvobození, 5, 1928, č. 36, s. 1, 5. 2. – Nepodepsáno.

Odpověď diplomatickému sboru [1928]
  • Odpověď diplomatickému sboru. Lidové noviny, 36, 1928, č. 551, s. 3, 30. 10. Otištěno též: Národní osvobození, 5, 1928, č. 301, s. 5, 30. 10., s. 5, a v dalších československých listech.