Texty TGM


Alexander Bain: O vychování jako vědě [1879]
  • Alexander Bain: O vychování jako vědě. Paedagogium, 1, 1879, s. 86–92, 132–135. – Podepsán Dr. Th. G. Massaryk (v obsahu celého ročníku je jméno autora Dr. Th. M. Massaryk).