Texty TGM


[Rozhledy časopisecké] [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 9, 20. 6. 1895, s. 845–848; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem; Machar autorem připojených úvodních sedmi a závě­rečného odstavce.]

V Topičově saloně [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 7, 20. 4. 1895, s. 626–628; rubrika: Výtvarné umění. Podepsáno: Lorenzo.

[Úvahy a kritiky] [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 6, 20. 3. 1895, s. 557–570 a č. 7, 20. 4.1895, s. 659–669; rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno: F.

Naše nynější krize [1895]
  • První vydání vyšlo nákladem Času 1895 (únor), tiskem Antonína Renna v Praze.

Palacký a Engels o rodovém zřízení původní společnosti [1895]
  • Dělnický kalendář českoslovanské strany sociálně-demokratické v Rakousku na přestupný rok 1896, s. 67–75. Podepsáno: Napsal T. G. Masaryk.

Několik myšlének o literárním eklekticismu [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 4, 20. 1. 1895, s. 314–337; č. 5, 20. 2. 1895, s. 385–407. Podepsáno: T. G. Masaryk.

O dvou pomnících [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 4, 20. 1. 1895, s. 346–348; rubrika: Výtvarné umění. Podepsáno: Lorenzo

[Úvahy a kritiky] [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 10, 20. 7. 1895, s. 948; rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno: B.

[Rozhledy časopisecké] [1895]
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 6, 20. 3. 1895, s. 552–553 a 556; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem, TGM tyto pasáže.]

[Zprávy] [1895]
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 2, 20. 11. 1895, s. 188; rubrika: Zprávy. Podepsáno: (V-s.)