sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

texty: Hlídka lit. oznamuje
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 9, 20. 6. 1895, s. 845–848; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem; Machar autorem připojených úvodních sedmi a závě­rečného odstavce.]