sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

texty: Poněkud šířeji jsme se rozhovořili. – Ve Světozoru dokončil p. Šimáček
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 6, 20. 3. 1895, s. 552–553 a 556; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem, TGM tyto pasáže.]