sv. 23 | V Topičově saloně [1895]

  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 7, 20. 4. 1895, s. 626–628; rubrika: Výtvarné umění. Podepsáno: Lorenzo.