Texty TGM


Prezident Masaryk o činnosti Svazu osvětového [1931]
  • Prezident Masaryk o činnosti Svazu osvětového. Národní osvobození, 8, 1931, č. 7, s. 3, 7. 1. Otištěno též: 25 let trvání Svazu osvětového. Česká osvěta, 27, 1931, č. 5–6, s. 211–212, leden-únor. a v dalších československých listech.

Výchova katolická [1931]
  • Výchova katolická. Národní osvobození, 8, 1931, č. 324, s. 4, 26. 11. – Nepodepsáno.

Prezident Masaryk k vydání pamětí maršála Focha [1931]
  • Foch Ferdinand: Paměti 1914–1918, úvodní slovo T. G. Masaryka k českému vydání, sv. I. a II., vydavatel Vladimír Orel, Praha 1931.

Dopis prezidenta republiky dr. Josefu Scheinerovi [1931]
  • Dopis prezidenta republiky dr. Josefu Scheinerovi. Lidové noviny, 39, 1931, č. 475, s. 7, 22. 9. Otištěno též: Pan prezident dr. Scheinerovi k sedmdesátinám. Českoslo­venská republika, 252, 1931, č. 222, s. 2, 28. 9., a v dalších československých listech.

Prezident republiky ve Slavkově [1931]
  • Prezident republiky ve Slavkově. Lidové noviny, 39, 1931, č. 334, s. 2, 6. 7. Otištěno též: Prezident Masaryk na napoleonské výstavě. Národní osvobození, 8, 1931, č. 184, s. 1, 7. 7., a v dalších československých listech.

Poselství prezidenta republiky [1931]
  • Poselství prezidenta Masaryka. Lidové noviny, 39, 1931, č. 541, s. 1, 29. 10. Otištěno též: Prezident Masaryk mluví do svědomí a rozumu národa. Československá republi­ka, 252, 1931, s. 1, 30. 10., a v dalších československých listech.

Sjezd československé strany národněsocialistické [1931]
  • Sjezd československé strany národněsocialistické. Lidové noviny, 39, 1931, č. 176, s. 1, 7. 4. Otištěno též: Prezident Masaryk: Washingtonská deklarace je opravdu pro­gram český a praktický. Nepřítelem demokracie je diletantismus a politikaření kon­junkturální. Národní osvobození, 8, 1931, č. 96, s. 1, 7. 4., a v dalších československých listech.

Masarykův projev Lincolnově univerzitě [1931]
  • Masarykův projev Lincolnově univerzitě. Národní osvobození, 8, 1931, č. 63, s. 2 4.3.

Prvé české skautské jamboree v Praze [1931]
  • Prvé české skautské jamboree v Praze. Československá republika, 252, 1931, č. 152, s. 3, 1. 7. Otištěno též: Prezidentův projev k poselství [skautů]. Lidové noviny, 39, 1931, č. 329, s. 2, 29. 6., a v dalších československých listech.