Texty TGM


Listárna redakce z 15. 12. 1886, Athenaeum [1886]
  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 3, s. 108, 15. prosince 1886. Nepodepsáno.

Dodatek k paralelám [1886]
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 406, 15. července 1886. Podepsán T. G. Masaryk.

Oznámení redakce z 15. 10. 1886, Athenaeum [1886]
  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 1, s. 47, 15. října 1886.

Ohlášení redakce a administrace z 15. 10. 1886, Athenaeum [1886]
  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 1, s. 47, 15. října 1886.

Dr. A. Lenz, Obrana mé cti [1886]
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 4, s. 131, 15. 1. 1886. Rubrika: Hovorna. Podepsán T. G. Masaryk.

Ed. Sievers, Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen [1886]
  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 2, s. 67, 15. listopadu 1886. Rubrika: Jazykozpyt. Podepsáno Ph.

A History of Toryism [1886]
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 462, 15. července 1886. Rubrika: Politika. Podepsáno Č.P.

J. M. Cuningham. Die Cholera [1886]
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 460, 15. července 1886. Rubrika: Hygiena. Podepsáno Dr. Th.

Srovnání epických básní RK a RZ s novějšími díly literárními [1886]
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 6, s. 205–215, 15. března 1886. Podepsáni: J. Truhlář, J. Vančura, J. Vlček, K. Černý a T. G. Masaryk.

Materiály ke vědeckému posouzení RKZ [1886]
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 379, 15. července 1886. Nepodepsáno.