sv. 19 | Srovnání epických básní RK a RZ s novějšími díly literárními [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 6, s. 205–215, 15. března 1886. Podepsáni: J. Truhlář, J. Vančura, J. Vlček, K. Černý a T. G. Masaryk.