Texty TGM


Prezident Masaryk o Německu a Němcích v naší republice [1920]
  • Prezident Masaryk o Německu a Němcích v naší republice. České slovo, 12, 1920, č. 78, s. 2–3, 1.4. Otištěno též: Prezident Masaryk o německém problému socializace a poměru Němců k Čechům. Venkov, 15, 1920, č. 78, s. 4, 1.4., a v dalších českoslo­venských listech.

Telegram k ustavení Czech Society of Great Britain [1920]
  • A ÚTGM, f. TGM-L, kr. 38. Strojopisné průklepy textu telegramu. Tiskneme s naším titul­kem.

Audience jugoslávských novinářů [1920]
  • Audience jugoslávských novinářů. Venkov, 15, 1920, č. 55, s. 2, 5. 3. Otištěno též: Jihoslovanští žurnalisté u prezidenta Masaryka. České slovo, 12, 1920, č. 56, s. 2, 6. 3., a v dalších československých listech.

Prezident nepřijal demisi ministra Engliše [1920]
  • Prezident nepřijal demisi ministra Engliše. Lidové noviny, 28, 1920, č. 2, s. 2, 27.11. Otištěno též: Vlastnoruční list prezidenta republiky ministerskému předsedovi. Oas, 30, 1920, č. 142, s. 2, 27.11., a v dalších československých listech.

Připomínka k zákonu ze dne 17. prosince 1919 o závodních a revizních radách při hornictví [1920]
  • Připomínka k zákonu ze dne 17. prosince 1919 o závodních a revizních radách při hornictví. České slovo, 12, 1920, č. 9, s. 3, 10.1. Podepsán T. G. Masaryk.

Telegram King’s College v Londýně k úmrtí R. M. Burrowse [1920]
  • A ÚTGM, f. TGM-L, kr. 38. Masarykův rukopisný koncept tužkou, v angličtině; strojopis českého a anglického textu; datováno 18. 5. 1920, podepsán T. G. Masaryk. Tiskneme s naším titulkem.

Soustrastný dopis paní Vojanové k úmrtí herce Eduarda Vojana [1920]
  • K úmrtí Ed. Vojana. Venkov, 15, 1920, č. 128, s. 4, 3.6. Otištěno též: Soustrastný pro­jev prezidenta republiky choti Edvarda Vojana, československá republika, 241, 1920, č. 151, s. 7, 3. 6., a v dalších československých listech. Tiskneme s naším titulkem.

Sjezd československého učitelstva [1920]
  • Sjezd československého učitelstva. Aeč prezidenta Masaryka. Cas, ranní vydání, 30, 1920, č. 17, s. 5, 2. 7. Otištěno též: Sjezd učitelstva československého. Lidové novi­ny, ranní, 28, 1920, č. 322, s. 1–2, 2. 7. Pokračování v odpoledním vydání, č. 323, s. 1–2, a v dalších československých listech. Přetištěno: Aeč protektora sjezdu prezidenta T. G. Masaryka. První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti, redigovali František Cálek a Bohuslav Kádner, Praha 1921, s. 15–17.

Revoluce a bolševici [1920]
  • Revoluce a bolševici. Lidové noviny, 28, 1920, č. 639, s. 1–2, 24.12. Otištěno též: Pre­zident Masaryk o bolševictví a revoluci, Čas, 30, 1920, č. 166, s. 8, 25. 12. (Referát o interview v Lidových novinách.)

Jmenovací dekrety novým ministrům [1920]
  • Jmenovací dekrety novým ministrům. České slovo 12, 1920, č. 217, s. 3, 16. 9., a v dalších listech.