Texty TGM


Řeč o českém státním právu a česko-německé otázce [20. 3. 1893]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 308–320

Řeč o zahraniční politice a Trojspolku [14. 6. 1893]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 361–378

Rozhledy vnitřní (Napsali jsme minule…) [11. 11. 1893]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 2, [listopad] 1893, s. 124–129. Nepodepsáno.

K hořejšímu prohlášení… [1893]
  • Čas, 7, 1893, č. 28, 15. 7., s. 443–445. Nepodepsáno.

Formální procedurální poznámka a návrh opravy steno. záznamu [20. 2. 1893]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 305–306

P. Bourget, Z velkého světa [1893]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 3, [prosinec] 1893, s. 213–223. Podepsáno: M.

Obzor časopisů (Květy v srpnovém čísle…) [1893]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 1, [říjen] 1893, s. 80. Nepodepsáno.

Reformace katolická neboli obnovení náboženství katolického v království českém po bitvě bělohorské [1893]
  • Rozhledy sociální, politické a literární, 2, 1893, č. 5, květen, s. 172–173. Podepsáno: -m-

Formální procedurální poznámka [17. 2. 1893]

Zasláno (Chtěl jsem veřejně...) [19. 9. 1893]
  • Čas, 7, 1893, č. 38, 23. 9., s. 605–607. Podepsáno: Prof. T. G. Masaryk.