sv. 21 | Řeč o zahraniční politice a Trojspolku [14. 6. 1893]

Projev v delegaci říšské rady
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 361–378