sv. 21 | Řeč o českém státním právu a česko-německé otázce [20. 3. 1893]

Projev na říšské radě
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 308–320