sv. 21 | Formální procedurální poznámka a návrh opravy steno. záznamu [20. 2. 1893]

Projev na říšské radě
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 305–306