Texty TGM


Masaryk studentstvu [1924]
  • Masaryk studentstvu. Lidové noviny, 32, 1924, č. 164, s. 3, 31. 3. Otištěno též: Studenti u prezidenta republiky. Národní osvobození, 1, 1924, č. 70, s. 4, 11. 4., a v dalších československých listech. Přetištěno: Studentstvu českých a slovenských vysokých škol na čaji 10. dubna 1924. Masarykův sborník, 1, 1924–1925, č. 2, s. 130–132, 12. 8.

Prezident Masaryk o budoucnosti Maďarska [1924]
  • Prezident Masaryk o budoucnosti Maďarska. Lidové noviny. 32. 1924. č. 406, s. 1, 13. 8. Zpráva o interview, které prezident Masaryk poskytl maďarskému deníku Világ (Budapešť 12. 8.1924).

Zeď mezi domácím a zahraničním odbojem [1924]
  • Zeď mezi domácím a zahraničním odbojem. Národní osvobození, 1, 1924, č. 157, s. 1–2, 9. 7. Nepodepsáno. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 4, s. 306–308, 22. 12.

Do pomníku Štefánikova [1924]
  • Do pomníku štefánikova. Lidové noviny. 32. 1924, č. 225, s. 2, 5. 5. Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: Prezident Masaryk památce štefánikově. Důstojnické listy, 4, 1924, č. 19, s. 5. a Do pomníku štefánikova. Masarykův sborník, 2, 1924, č. 2, s. 132.

Blahopřání Adolfu Stránskému k 70. narozeninám [1924]
  • Blahopřání Adolfu Stránskému k 70. narozenlnám. Národní politika, 52, 1924, č. 99, s. 5, 9. 4. – Podepsán T. G. Masaryk. Zpráva o tom v deníku České slovo, 16, 1924, č. 85, s. 3, 9. 4.

Podivný prorok [1924]
  • Podivný prorok. Přítomnost, 1, 1924, č. 40, s. 625, 16. 10. – Nepodepsáno.

J. S. Machar odchází [1924]
  • Dr. J. S. Machar odchází. Lidové noviny (večerní vydání), 64, 1924, č. 326, s. 1, 26. 11. – Podepsán T. G. Masaryk. Přetištěno: J. S. Macharovl. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 4, s. 354, 20. 11.

Ke sporu o humanitní program [1924]
  • Ke sporu o humanitní program. Národní osvobození, 1, 1924, č. 255, s. 1–2, 16. 10. – Podepsáno Xp.

Havlíčkův pomník v Německém Brodě [1924]
  • Havlíčkův pomník v Německém Brodě. Lidové noviny, 32, 1924, č. 463, s. 2, 14. 9. – Podepsán T. G. Masaryk.

Rozhovor Heinricha Manna s Masarykem [1924]
  • Rozhovor s Masarykem. Přítomnost, 1, 1924, č. 3, s. 38, 31. 1. Otištěno též: Tribuna, 6, 1924, č. 28, s. 1, 1. 2., a v dalších československých a německých listech. Přetištěno: Rozhovor s Masarykem. Masarykův sborník, 1, 1924, č. 1, s. 34–37.