Texty TGM


Návrh na rozšíření volebního práva na osoby ženského pohlaví [28. 10. 1911]

Rozhovor s profesorem Tomášem Garriguem Masarykem [1911]
  • Samostatnost: Neodvislý deník, 1(15), 1911, č. 29, s. 2, 16. 4. Nepodepsáno.

Zprávy knižní a literární [1911]
  • Naše doba: Revue pro vědu, umění a život sociální, 19, 1911–1912, č. 1, s. 77–78, 20. 10. 1911. Nepodepsáno.

Můj poměr k Juliu Grégrovi [1911]
  • Čas, 25, 1911, č. 347, s. 3–6, 16. 12. Podespáno Vzpomíná profesor T. G. Masaryk.

Interpelace min. spravedlnosti ve věci konfiskace Času [12. 12. 1911]

Zprávy knižní a literární [1911]
  • Naše doba: Revue pro vědu, umění a život sociální, 18, 1910–1911, č. 7, s. 559–560, 20. 4. 1911. Nepodepsáno.

Návrh na zařazení Kojetína do vyšší třídy služebního přídavku [28. 10. 1911]

Řeč prof. dr. Masaryka, pronesená na schůzi ve Valašském Meziříčí 8. dubna 1911 [8. 4. 1911]
  • Palacký (dříve Valašské noviny), 5, 1911, č. 15, s. 1–3, 14. 4. Nepodepsáno.

P. T. voličstvu IV. volebního okresu [1911]
  • Palacký (dříve Valašské noviny), 5, 1911, č. 25, s. 1, 23. 6. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk.

Návrh na změnu platového postupu státních úředníků [18. 10. 1911]