Texty TGM


Výroční výstava krasoumná [1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 9, [červen] 1894, s. 691–693. Podepsáno: V--s. Rubrika: Výtvarné umění.

Rozhledy zahraniční (Crispi tedy stal se…) [1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 4, [leden] 1894, s. 297–300. Podepsáno: S.

Rozhledy vnitřní (Po atentátě Vaillantově…) [10. 1. 1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 4, [leden] 1894, s. 293–296. Podepsáno: S.

Rozhledy vnitřní (Na sněmích jednotlivých zemí…) [12. 2. 1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 5, [únor] 1894, s. 363–365. Podepsáno: S.

Rozhledy časopisecké (Je vidět, jak někdy vhodné slovo…) [1894]
  • Naše doba, 2, 1894–1895, č. 3, 20. 12. 1894, s. 265–272. Podepsáno: Sursum!

Rozhledy časopisecké (Rozhledy reprezentují se I. sešitem…) [1894]
  • Naše doba, 2, 1894–1895, č. 2, 20. 11. 1894, str. 175–178. Podepsáno: Sursum!

Druhá univerzita [1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 9, [červen] 1894, s. 672–676. Podepsáno: T. G. M.

Inteligence a dělnictvo [1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 11, [srpen] 1894, s. 801–802. Nepodepsáno.

Paul Bourget… [1894]
  • Naše doba, 1, 1893–1894, č. 10, [červenec] 1894, s. 796. Nepodepsáno. Rubrika: Zprávy.

Jan Tenora, Války husitské a zkáza vlasti naší Čech a Moravy [1894]
  • Naše doba, 2, 1894–1895, č. 3, 20. 12. 1894, s. 279. Podepsáno: S. Rubrika: Úvahy a kritiky.