Texty TGM


Zákony osvěty a budoucnost Slovanstva [1877]
  • Zákony osvěty a budoucnost Slovanstva. (La Civilisation et ses lois, Morale sociále p. Th. Funck-Brentano, Paris, 1876). Moravská Orlice (Brno), 6 (15), 1877, č. 156 z 12. 7., s.l; č. 157 z 13. 7., s. 1; č. 158 ze 14. 7., s. 1; č. 160 ze 17. 7., s. 1; č. 161 z 18. 7., s. 1; č. 162 z 19. 7., s. 1; č. 163 z 20. 7., s. 1; č. 164 z 21. 7., s. 1–2. – Podepsán dr. Vlastimil Masaryk.

O pokroku, vývoji a osvětě [1877]
  • O pokroku, vývoji a osvětě. Almanach na oslavu sedmdesátých narozenin Al. Vojt. Šembery, prof. českého jazyka na vys. učení vídeňském (Vídeň, nákladem Akademického spolku, 1877, s. 137–183). – Podepsán Dr. Th. Vlastimil Masaryk.