Texty TGM


Řeč o polemice s posl. Mengerem [22. 11. 1892]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 267–274

Řeč ke zřízení hydrografického úřadu v Čechách [19. 3. 1892]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 21–24

V posledním týdnu. [22. 1. 1892]
  • Čas, 6, 1892, č. 4, 23. 1., s. 49–50. Nepodepsáno. S datací: V Praze dne 22. ledna 1892.

Řeč k návrhu podání žaloby na ministra Schönborna [5. 5. 1892]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 181–195

Řeč o reformě právnických studií [25. 1. 1892]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 144–160

J. A. Komenský [1892]
  • Athenaeum, 9, 1891–1892, č. 7, 15. 4. 1892, s. 193–197. S podtitulem: Ve „Slavii“ dne 27. března 1892 přednesl prof. T. G. Masaryk. Téhož roku vyšlo jako separát; 2. vyd. v Státním nakladatelství v Praze roku 1920.

Řeči k sanaci hornických svépomocných pokladen [7. 7. 1892]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 224–228

Naše politika vyučovací [1892]
  • Čas, 6, 1892, č. 28, 9. 7., s. 433–436. Nepodepsáno.

O reformě školství [1892]
  • Rozhledy, 1, 1892, č. 4, 25. duben, s. 97–102; č. 5, 25. květen, s. 132–136; č. 6, 25. červen, s. 181–185. Podepsáno: Dr. T. G. Masaryk.

Interpelace ministra kultu a vyučování [26. 4. 1892]
  • in: Vratislav Doubek – Zdeněk Kárník – Martin Kučera (eds.): Parlamentní projevy 1891–1893, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2001, s. 326–327