Texty TGM


Prezident republiky paní E. M. Šoltésové [1925]
  • Prezident republiky paní E. M. Šoltésové. Tribuna, 7, 1925, č. 5, s. 3, 6. 1. – Podepsán T. G. Masaryk.

Československá účast na oslavách vstupu Itálie do války [1925]
  • Československá účast na oslavách vstupu Itálie do války. Národní osvobození, 2, 1925, č. 128, s. 8, 10. 5. – Nepodepsáno. Úvodní vátu k prezidentovu textu napsal editor.

Rozhovor pro list The Daily Telegraph [1925]
  • Britain and Europe. Profesor Caldwel‘s Warning. The Daily Telegraph, 6. 8. 1925. Otištěno též: The Britisch Weekly (A Journal of Social and Christian Progress), 78, 1925, č. 2025, s. 2, 20. 8.

Orgány dr. Kramáře [1925]
  • Orgány dr. Kramáře. Národní osvobození, 2, 1925, 6. 322, s. 4, 24. 11. – Nepodepsáno.

Sjezd záložních důstojníků [1925]
  • Sjezd záložních důstojníků. Národní osvobození, 2, 1925, č. 150, s. 2, 1. 6. – Nepodepsáno. Otištěno též: První manifestační sjezd záložních důstojníků v Brně. Tribuna, 7, 1925, č. 123, s. 1, 1. 6. Úvodní větu k prezidentovu projevu napsal editor.

Děti u pana prezidenta [1925]
  • Děti u pana prezidenta. Národní osvobození, 2, 1925, č. 60, s. 1, 2. 3. Otištěno též: Hold dětí panu prezidentu republiky. Československá republika, 246, 1925, č. 59, s. 1, a v dalších československých listech.

Světová revoluce [2. 6. 1925]
  • in: Jindřich Srovnal (ed.): Světová revoluce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha, 2004, s. 9–477

Záložní důstojníci-učitelé u pana prezidenta [1925]
  • Záložní důstojníci-učitelé u pana prezidenta. Národní osvobození, 2, 1925, č. 198, s. 1, 21. 7. – Nepodepsáno.

Demise ministra Stříbrného [1925]
  • Prezidentův vlastnoruční dopis bratru min. Stříbrnému. České slovo, 17, 1925, č. 168, s. 1, 21. 7. – Podepsán T. G. Masaryk.

Po skončení velkého díla [1925]
  • Po skončení velkého díla. Národní osvobození, 2, 1925, č. 285, s. 1, 18. 10. – Podepsán T. G. Masaryk.