Texty TGM


Memorandum o československých vojenských jednotkách [1917]
  • Dokladnaja zapiska o češsko-slovackich vojinskich časťjach. VÚA – VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, pres.; korespondence 1001–1800, kr. 4.

Ve Stromovce [1917]
  • Ve Stromovce. Čechoslovan, 7, 1917, č. 30, s. 1, 23. 7. (5. 8.).

Profesor Masaryk o ruské ofenzívě [1917]
  • Prof. Massarik o russkom nastupleniji. Petrogradskij Listok, 23ego ijunja 1917 g. (6. 7. 1917). Podepsáno: M.

Konečný faktor v ruské revoluci [1917]
  • Ultimate Factor in Russian Revolution. By Professor Masaryk, Exiled Czech M. P. Weekly Dispatch, March 18, 1917.

Hrozí nová nabídka míru [1917]
  • New Peace Offer Perils. What the Kaiser Hopes to Gain. ReactiorTs Chance. Pen May Triumph Where Sword Has Failed. By prof. T. G. Masaryk. The Weekly Dispatch, May 6, 1917.

Prof. Masaryk Kozákům [1917]
  • Prof. Masaryk kozákům. Československý voják, 1, 1917, č. 4, s. 14, 1. (14.) 11. Článek uveden: „V sobotu 21. října1) prof. Masaryk navštívil kozácký sjezd v Kyjevě a pozdravil kozáky těmito slovy:“

Prohlášení [1917]
  • Prohlášení. Čechoslovan, 7, 1917, č. 48, s. 4, 26. 11. (9. 12.). Podepsáno: V Kyjevě, 15. lis­topadu 1917. Předseda ČSNR T. G. Masaryk. Místopředseda OČSNR P. Maxa.

Prof. Masaryk o prohlášení Černínově [1917]
  • Prof. Masaryk o prohlášení Černínově. Rozhovor s prof. Masarykem, uveřejněný v Biržových Vědomostech 24. září 1917. Čechoslovák, 3, 1917, č. 112, s. 1,28. 9. (11. 10.).

Telegram p. N. Miljukovovi [1917]
  • Les Tchécoslovaques et la Révolution Russe. La Nation tchèque, 2, 1917, č. 23, s. 366–367, 1. 4. Telegram byl odeslán 18. března 1917.

Ministru vojenství Kerenskému [1917]
  • Ministru vojenství Kerenskému. Čechoslovan, 7, 1917, č. 28, s. 3, 9. (22.) 7. Uveřejněno v rubrice Československé vojsko. Adresováno: Ministru vojenství Kerenskému. Uvedeno: „Předseda Česko-slovenské Národní rady prof. Masaryk zaslal tyto telegramy:“