Texty TGM


Jan Hus [1896]
  • První knižní vydání vyšlo nákladem Času. Praha [leden] 1896. Tiskem J. Otty.

O nynější filozofii evoluční [1896]
  • O nynější filozofii evoluční. Praha, Společnost pro vědy státní a sociální (Zprávy Společnosti pro vědy státní a sociální, sv. 1) 1896, 45 s. S podtitulem: Ve schůzi dne 13. ledna 1896 referoval prof. dr. T. G. Masaryk.

[Rozhledy politické] [1896]
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 6, 20. 3. 1896, s. 534–537. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.

[Úvahy a kritiky] [1896]
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 8, 20. 5. 1896, s. 759–761; rubrika: Úvahy a kritiky.

Upozornili jsme své čtenáře [1896]
  • Čas 10, 1896, č. 18, 2. 5., s. 273–275, ač. 19, 9. 5., s. 289–291. Nepodepsáno. [Uveřejněno jako úvodník ve dvou číslech s datací V Praze 1. května 1896 a V Praze 8. května 1896; na ko­nečné stylizaci textu se velmi pravděpodobně podílel Jan Herben.]

Interview s prof. dr. T G Masarykem [1896]
  • Plzeňské listy 1896, č. 56, 9. 5., s. 1–2.

Naše doba [1896]
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 1,20. 10. 1896, s. 1. Nepodepsáno.

Dělnická akademie [1896]
  • Naše doba 4,1896–1897, č. 2, 20.11. 1896, s. 137–146. Podepsáno: T. G. Masaryk. Přetištěno in: Masarykův sborník I, 1924–1925, č. 4, 10. 11. 1925, s. 321–329.

[Úvahy a kritiky] [1896]
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 6, 20. 3. 1896, s. 561, 568–569; rubrika: Úvahy a kritiky.

[Rozhledy politické] [1896]
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 11,20. 8. 1896, s. 1016–1018. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.